`testimo
  • Ubezpieczenia
    OC wykonywanego zawodu: kto musi je mieć

    Są zawody tzw. wysokiego ryzyka, w przypadku których konieczne jest wykupienie polisy. Jest to uregulowane prawnie, a kary za brak OC są bardzo wysokie. Lista zawodów, które podlegają takiemu obowiązkowi jest ustalona i potwierdzona stosownymi rozporządzeniami prawnymi.