`testimo
Finanse księgowa Gliwice
Za co odpowiedzialna jest księgowa Gliwice?

W każdej firmie bardzo ważną część zespołu stanowi księgowa, a Gliwice są miastem, gdzie znaleźć można i zatrudnić osobę najlepszą na to właśnie stanowisko – http://ksiegowy.gliwice.pl/uprawnienia-ksiegowa-gliwice/. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakie obowiązki ma księgowa.

Księgowa Gliwice i jej obowiązki

Stanowisko księgowej jest tak ważne, gdyż pełni ona bardzo odpowiedzialną rolę. Zajmuj się bowiem rozliczeniami finansowymi i szeroko rozumianą dokumentacją. Aby jej działania były klarowne i uczciwe, podlega on odpowiedzialności prawnej za stan finansów jednostki gospodarczej. Jest to odpowiedzialność cywilna, finansowa, ale też pracownicza, a w skrajnych przypadkach nawet karna. Wracając jednak do tego, jakie obowiązki ma księgowa Gliwice określają je dość dokładnie. Po pierwsze i najważniejsze, dba ona o rozliczenia finansowe i podatkowe firmy. Rozliczenia te są względem instytucji takich jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też względem: kontrahentów, dostawców i klienci indywidualnych przedsiębiorstwa.

Księgowa, jak sama nazwa zawodu wskazuje, musi prowadzić ewidencję w:
– księgach rachunkowych (dla pełnej księgowości),
– Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
– Ewidencji przychodów.

Ta ostatnia ewidencja obowiązuje przede wszystkim przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu. Od zatrudnionej księgowej egzekwować można to, by księgi prowadzone były na bieżąco. Mają być one bezbłędne, bardzo rzetelne, a przede wszystkim dające się łatwo sprawdzić. Są one bowiem później podstawą do wykonywania deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i statystycznych. Te ostanie przekazywane są Głównemu Urzędowi Statystycznemu albo innym, podobnym instytucjom. Oczywiście zdarza się tak, że w różnych firmach zakres obowiązków księgowych może się od siebie różnić. Jest to zależne na przykład od: rodzaju branży, typu stanowiska zajmowanego w dziale księgowym firmy przez daną osobę czy ogólnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Jednak do standardowych obowiązków księgowych zalicza się przede wszystkim: dokonywanie wypłat wynagrodzeń (pracownikom i elementom pozapłacowym), prowadzenie ewidencji przychodów oraz kosztów podatkowych, wystawianie i księgowanie faktur VAT, rozliczanie podatku VAT, wypełnianie i wysyłanie informacji i deklaracji podatkowych firmy, rozliczanie projektów unijnych, ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych, wyliczanie oraz odprowadzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek ubezpieczeniowych za pracodawcę i zatrudnianych przez niego pracowników. Jak widać, obowiązków tych jest naprawdę dużo, dlatego bez pomocy księgowej przedsiębiorstwo po prostu nie dałoby rady poprawnie funkcjonować.

Odpowiedzialność prawna księgowej

Oczywiście nie jest tak, że osoba, która odpowiada za finanse w firmie może być bezkarna – wręcz przeciwnie podlega ona odpowiedzialności prawnej. Jeśli księgowa Gliwice działa indywidualnie, przed prawem odpowiada ona osobiście. Natomiast jeśli pracuje ona pod nadzorem kierownika rachunkowości w firmie – odpowiedzialny jest tenże kierownik. To, co grozi za przewinienia określona jest w Kodeksach: karnym, pracy i karnym skarbowym, a także w: ordynacji podatkowej i Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie regulującej powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Działania prawne podejmowane są wobec księgowych, które podejmą działania sprzeczne z przepisami, kiedy dopuszcza się ich świadomie (oczywiście wszystko w ramach prowadzenia księgowości firmowej).

Odpowiedzialność prawna zostanie poniesiona między innymi wtedy, kiedy księgowa:
– mimo obowiązku nie prowadzi ksiąg rachunkowych,
– nie prowadzi ksiąg rachunkowych i podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości,
– podaje w księgach nierzetelne informacje,
– nie sporządza sprawozdania finansowego,
– zawrze w sprawozdaniu finansowym nierzetelne dane,
– sporządza sprawozdanie finansowe niezgodnie z przepisami ustawy.

Właśnie za takie zachowania grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że jego księgowa będzie starała się postępować rzetelnie i jak najbardziej uczciwie.

About the author

Related Post