`testimo
Ubezpieczenia
OC wykonywanego zawodu: kto musi je mieć

Są zawody tzw. wysokiego ryzyka, w przypadku których konieczne jest wykupienie polisy. Jest to uregulowane prawnie, a kary za brak OC są bardzo wysokie. Lista zawodów, które podlegają takiemu obowiązkowi jest ustalona i potwierdzona stosownymi rozporządzeniami prawnymi.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Wiele profesji jest niejako zobligowanych do wykupienie OC wykonywanego zawodu. Brak polisy może mieć bardzo poważne konsekwencje. Na liście zawodów uprawnionych do korzystania z takiego roszczenia są m.in.: komornik sądowy, organizator imprez masowych, pośrednik nieruchomości, agent ubezpieczeniowy, adwokat, radca prawny, lekarz, inżynier, biegły rewident, notariusz, księgowy, detektyw. Są to zawody, w których pomyłka może być bardzo kosztowna i to w dosłownym tego sowa znaczeniu. Wyobraźmy sobie np. lekarza, który źle zdiagnozował pacjenta i przyczynił się do trwałego kalectwa, a w najgorszym razie jego śmierci. Takie rzeczy zdarzają się stosunkowo rzadko, niemniej jednak mogą mieć miejsce trzeba im zapobiegać. Kto w takim wypadku ma ponieść koszty ewentualnej rehabilitacji lub renty dla opuszczonej rodziny. Rzecz jasna środki na te cele są dysponowane z właśnie z ubezpieczenia OC wykonywanego zawodu. Lekarz to tylko jeden z wielu przypadków. Podobnie sprawa ma się jeśli chodzi np. o inżynierów. Złe wyliczenia i nieprawidłowo wykonany projekt mają poważne konsekwencje. Jeśli dojdzie do katastrofy budowlanej z czegoś będzie trzeba pokryć powstałe szkody. Gorzej, jeśli na skutek zaniedbań ucierpią jakieś osoby, a przecież takie sytuacje mogą mieć miejsce, bo przecież budynki są zamieszkiwane.

Nie musisz wykupywać ubezpieczenia? Zrób to we własnym zakresie

Ubezpieczenie OC jest bardzo pożyteczne. Z tego właśnie względu każdy pracownik, niezależnie od branży, powinien mieć wykupioną polisę. Jeśli dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia w miejscu pracy będzie można liczyć na odszkodowanie, które w wielu sytuacjach pokryje koszty długotrwałej rehabilitacji czy też wspomoże sytuację finansową w rodzinie. Jest to dość istotne, bo choć nikt nie zakłada najgorszego, to różne rzeczy mogą się zdarzyć. Dobrze jest zatem wykupić ubezpieczenie w pracy niezależnie czy jest ono obowiązkowe czy też nie. Koszty, jakie trzeba pokryć są minimalne w stosunku do tego co można uzyskać. Dobrze więc się nad tym zastanowić, by w przyszłości nie mieć problemów. Szczególnie atrakcyjne cenowo są ubezpieczenia grupowe. Są one dużo tańsze od indywidualnych pakietów. Dobrze jest się więc zorientować, czy w firmie można się dopisać do ubezpieczenia grupowego, bo to wiąże się ze znacznie mniejszymi opłatami.

About the author

Related Post