`testimo
biznes
Jira Polska – nowoczesna technologia w Twoim przedsiębiorstwie

Platforma Jira Polska – http://jirasolutions.pl/ – cieszy się rosnącym zainteresowaniem z wielu powodów. Wdrożenie systemu umożliwia lepsze zarządzanie działalnością, co przenosi się na zwiększenie efektywności działań oraz podniesienie zysków. Wiele firm obawia się wprowadzania innowacyjnych technologii, jednak zupełnie niepotrzebnie. System nie tylko ułatwia komunikację, ale również pozwala na lepszą organizację dokumentów oraz skuteczny przepływ informacji. Warto również dodać, że nie musimy korzystać z gotowych rozwiązań. Każda firma może stworzyć indywidualną platformę Jira Polska, która będzie spełniać wszystkie bieżące potrzeby. Rozwój działalności wiąże się również z rozwojem systemu – sprawdź, czemu warto postawić na to rozwiązanie.

Jira Polska – zadbaj o dokumenty

Elektroniczny obieg dokumentów stał się niezbędnym elementem w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Pozwala on na gromadzenie wszystkich dokumentów, statystyk, notatek, czy też analizm, w jednym miejscu. Jira Polska pozwala przyspieszyć obieg informacji. Każda upoważniona osoba może dodawać oraz edytować informacje znajdujące się w bazie. Ogromną zaletą jest przejrzysty i prosty interfejs. Nie musimy obawiać się, że zgromadzone dane będą przedstawiane w sposób niezrozumiały dla osób postronnych.

Oczywiście do bazy dokumentów mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby. Możemy również zdecydować, które osoby będą mogły edytować oraz dodawać treści, a które jedynie je przeglądać. Wszystko zależy od naszych wymagań. System zostanie skonfigurowany w takich sposób, aby lepiej zarządzać zasobami przedsiębiorstwa.

Automatyzacja procesów

Platforma Jira Polska umożliwia nam również skuteczną automatyzację procesów. System będzie wysyłał powiadomienia mailowe dotyczące m.in. sprzętu biurowego oraz komputerowego, czy też floty samochodów. Automatycznie generowane wiadomości mogą być przesyłane np. do wybranych pracowników, czy też klientów.
System ma na celu m.in. usprawnienie przepływu informacji w firmie, wzrost wydajności siły roboczej, zmniejszenie kosztów operacyjnych, czy też zminimalizowanie czasu związanego z przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Wszystko to bezpośrednio oddziałuje na wzrost efektywności biznesowej oraz zwiększenie zysków z działalności.

Prosta kartoteka pracowników

System Jira Polska pozwala również zgromadzić wszystkie dane dotyczące zatrudnianych pracowników. Znajdują się tam nie tylko dane osobiste, ale również informacje związane z urlopem, czy też grafikiem pracy. Możemy przydzielać zadania konkretnej jednostce, a także kontrolować stopień jego realizacji.

Kartoteka umożliwia również wysyłanie wiadomości do wszystkich pracowników jednocześnie lub do wybranych osób. Pozwala również na wymianę informacji między personelem, czy też określonymi działami w firmie.

Stworzenie kalendarza zespołowego to niezwykle praktyczne rozwiązanie. Dzięki niemu lepiej rozdzielimy obowiązki, a także będziemy efektowniej zarządzać czasem siły roboczej. Kalendarz może ułatwić nam np. stworzenie grafiku pracy.

About the author

Related Post